Učne možnosti 

1. Praktično učenje s pomočjo narave 

Projekt se osredotoča na praktične učne dejavnosti povezane z vprašanji podnebnih sprememb in na rešitve. Naš cilj je predstaviti navdihujoče primere, ko so jih razvile šole na svojih površinah in širše in delujejo - navdihujejo otroke kot bodoče ustvarjalce sprememb.

Učenje na prostem otrokom prinese številne koristi, tako izobraževalne kot fizične. Učenje na prostem spodbuja vsa čutila, pritegne otroke in pusti dolgotrajen vtis. Hkrati je priložnost za fizično delo, ki ima številne pozitivne učinke na telesno in duševno zdravje. Poleg tega dejavnosti, povezane s pridelavo živil, učence izpostavijo široki paleti zelenjave, sadja in živalskih izdelkov, kar otrokom omogoča, da bolje razumejo podnebju prijazne prehranjevalne navade. Načela vrtnarjenja, kmetovanja, ekološke teme in druge sorodne vidike je najbolje spoznavati s praktičnim delom. 

Naloge, kot so sajenje na šolskem vrtu, pobiranje pridelkov in priprava jedi iz njih, postanejo takoj bolj smiselne, če otroci prevzamejo odgovornost zanje. Ko imajo te naloge pomen in namen, se otroci pogosto počutijo bolj vpletene, želijo prispevati in prevzeti odgovornost za delo. Ti projekti omogočajo tudi nadaljnje delo v razredu. Učitelji so opazili, da se otrokovo navdušenje do učenja na prostem pogosto pokaže tudi pri pisnih nalogah v razredu.

Nekateri otroci, zlasti tisti iz mestnih območij, morda nimajo dostopa do narave. Šolska območja s prostoživečimi živalmi ponujajo edinstvene priložnosti za redne stike otrok z naravo. Ta stik jim omogoča, da razvijejo odnos do naravnega sveta in začenjajo razumeti koristi partnerstva z naravo in pridelave živil zase. Martin Luther je dejal: "Če bi vedel, da bo svet jutri propadel, bi še danes posadil jablano." Ko oblikujemo prostore za prostoživeče živali na šolskem zemljišču, imamo edinstveno priložnost, da izkusimo veselje do dela z naravo.

Koristi za učence 

Če bi učitelje, ki imajo izkušnje z učenjem na prostem, vprašali, kakšne so prednosti, bi lahko rekli naslednje:

  • "Naši učenci so pri učenju na prostem bolj aktivni in radovedni."
  • Otroci med učenjem na vrtu uporabljajo vsa čutila".
  • Učenci med praktičnim delom na prostem pogosto pokažejo različne talente".
  • "V šolskem učnem načrtu ni predmeta, ki ga ne bi bilo mogoče povezati s hrano in naravo."
  • "Ustno delo, pisna besedila in matematika so lažji, če so nekaj doživeli na vrtu."
  • "Pri delu na prostem učenci oblikujejo nove odnose poleg tistih, ki so se ustvarili v razredu."
  • "Obvladovanje praktičnega dela daje učencem večjo samozavest in prepričanje o tem, kaj zmorejo."
  • "Delo na prostem in prevzemanje odgovornosti za šolski vrt daje učencem priložnost, da se naučijo ljubiti naravo in verjamejo, da lahko prispevajo k skrbi zanjo."

2. Vključevanje mladih z manj priložnostmi 

Praktično učenje z realnimi primeri je še posebej koristno za učence, ki imajo pri rednem izobraževanju težave. Mladim z učnimi težavami ali tistim, ki jim grozi izključitev iz rednega izobraževanja, učenje v novem okolju pogosto koristi. Eden od glavnih ciljev projekta je ponovno vključevanje mladih z zagotavljanjem alternativnih izkušenj k rednemu šolanju in z učnjem iz širše perspektive. Pedagogi so velikokrat ugotovili, da praktične dejavnosti v veliki meri izboljšanjo telesno in duševno zdravje ter izobraževalni razvoj.

Zadnjih nekaj let se evropske države soočajo z vključevanjem velikega števila beguncev v svoje družbe. Dejavnosti projekta Smo prijatelji Zemlje beguncem ponujajo nove poglede na življenje zunaj begunskih taborišč, kjer so mnogi živeli, ter vpogled v evropsko življenje in z njim povezano kulturo prehranjevanja. Projekt jim tudi omogoča, da svojo kulturo prehranjevanja delijo z drugimi otroki v državi gostiteljici. Imajo tudi priložnost vprašati o družbi, spodbujeni bodo k učenju novega besedišča, povezanega s hrano in kmetijskimi dejavnostmi.

3. Digitalno izobraževanje za pedagoge 

Cilj projekta "Smo prijatelji Zemlje" je zagotoviti inovativna in visokokakovostna orodja za pomoč pri stalnem strokovnem izpopolnjevanju pedagogov, da bo njihovo učenje kar se da najboljše. Pripravili smo številne primere najboljših praks, kjer se vidi, kako lahko projekte na področju podnebnih sprememb vključite v učni načrt. Vsi viri so prosto dostopni in obravnavajo različne teme, od tega kako je kmetija lahko idealen prostor za učenje, digitalne tehnologije pa za beleženje izkušenj ter do raziskovanja kulture hrane ter okoljskih in družbenih vprašanj.

4. Formalno in neformalno izobraževanje pedagogov 

Spletna stran Smo prijatelji Zemlje podpira strokovni razvoj pedagogov, jih pouči tudi o praktičnih in tehničnih podrobnostih pri učenju na temo trajnostne hrane, varstva okolja in blaženja podnebnih sprememb.

Pedagogi bodo spoznali, kako je te teme, praktične projekte možno povezati z različnimi učnimi načrti. Bolje bodo opremljeni za izpolnjevanje potreb učencev ter njihovo vključevanje na navdihujoč in praktičen način.

Pedagogi bodo uporabljali nove in inovativne načine, npr. primere dobrih praks iz drugih držav in različne vrste medijev. Bolje bodo znali vključevati druge ciljne skupine, npr. prikrajšane učence in uporabljati medgeneracijsko učenje. Spoznali bodo tudi različne načine uporabe digitalnih orodij pri poučevanju o kulturi hrane.

5. Študenti ali dijaki pedagoških smeri  

Pričakujemo, da bo projekt spodbudil bodoče pedagoge, da se bodo začeli zanimati za možnosti uporabe hrane in okolja kot osnove za poučevanje različnih predmetov in za kulturno povezovanje različnih narodov. Verjamemo, da bodo začeli navdihovati svoje šolske kolege z novimi projekti, s čimer bodo na splošno izboljšali svoje sposobnosti. Naš projekt bodočim pedagogom iz različnih držav EU omogoča, da si ogledajo primere dobrih praks iz drugih držav in spoznajo, kako uporabiti digitalna orodja pri poučevanju o kulturi prehranjevanja.

6. Izobraževanje za trajnostni razvoj 

Projekt Smo prijatelji Zemlje obravnava vse vidike izobraževanja za trajnostni razvoj. To vključuje gospodarska, ekološka, družbena in kulturna vprašanja, ki bodo vplivala na našo prihodnost. Z razvijanjem različnih povezav - s kmetijami, vrtovi, predelovalci in s  šolo bo kompleksna narava trajnostnega razvoja postala bolj očitna in razumljiva za učence in učitelje.

7. Povezovanje s skupnostjo 

S projektom smo ustvarili nove možnosti za skupnosti okoli šole, ki si prizadevajo za spremembe. To so lahko starši, ki so vključeni in dejavni kot "prijatelji šole", ali člani skupnosti, ki želijo prostovoljno sodelovati pri šolskih projektih o podnebnih spremembah. Projekt jih bo navdihnil z najboljšimi praksami in nasveti, jih opremil z orodji, ki jih bodo lahko učinkovito uporabili na šoli in v lokalnem okolju.