Veščine za pedagoge 

Upamo, da bo projekt Smo prijatelji Zemlje pedagogom pomagal razviti dragocene nove veščine. Tu je nekaj primerov: 

Digitalno izobraževanje za pedagoge 

Cilj projekta "Smo prijatelji Zemlje" je zagotoviti inovativna in visokokakovostna orodja za pomoč pri stalnem strokovnem izpopolnjevanju pedagogov, da bo njihovo učenje kar se da najboljše. Pripravili smo številne primere najboljših praks, kjer se vidi, kako lahko projekte na področju podnebnih sprememb vključite v učni načrt. Vsi viri so prosto dostopni in obravnavajo različne teme, od tega kako je kmetija lahko idealen prostor za učenje, digitalne tehnologije pa za beleženje izkušenj ter do raziskovanja kulture hrane ter okoljskih in družbenih vprašanj.

Formalno in neformalno izobraževanje pedagogov 

Spletna stran Smo prijatelji Zemlje podpira strokovni razvoj pedagogov, jih pouči tudi o praktičnih in tehničnih podrobnostih pri učenju na temo trajnostne hrane, varstva okolja in blaženja podnebnih sprememb.

Pedagogi bodo spoznali, kako je te teme, praktične projekte možno povezati z različnimi učnimi načrti. Bolje bodo opremljeni za izpolnjevanje potreb učencev ter njihovo vključevanje na navdihujoč in praktičen način.

Pedagogi bodo uporabljali nove in inovativne načine, npr. primere dobrih praks iz drugih držav in različne vrste medijev. Bolje bodo znali vključevati druge ciljne skupine, npr. prikrajšane učence in uporabljati medgeneracijsko učenje. Spoznali bodo tudi različne načine uporabe digitalnih orodij pri poučevanju o kulturi hrane.

Študenti ali dijaki pedagoških smeri  

Pričakujemo, da bo projekt spodbudil bodoče pedagoge, da se bodo začeli zanimati za možnosti uporabe hrane in okolja kot osnove za poučevanje različnih predmetov in za kulturno povezovanje različnih narodov. Verjamemo, da bodo začeli navdihovati svoje šolske kolege z novimi projekti, s čimer bodo na splošno izboljšali svoje sposobnosti. Naš projekt bodočim pedagogom iz različnih držav EU omogoča, da si ogledajo primere dobrih praks iz drugih držav in spoznajo, kako uporabiti digitalna orodja pri poučevanju o kulturi prehranjevanja.

Izobraževanje za trajnostni razvoj 

Projekt Smo prijatelji Zemlje obravnava vse vidike izobraževanja za trajnostni razvoj. To vključuje gospodarska, ekološka, družbena in kulturna vprašanja, ki bodo vplivala na našo prihodnost. Z razvijanjem različnih povezav - s kmetijami, vrtovi, predelovalci in s  šolo bo kompleksna narava trajnostnega razvoja postala bolj očitna in razumljiva za učence in učitelje.

Povezovanje s skupnostjo 

S projektom smo ustvarili nove možnosti za skupnosti okoli šole, ki si prizadevajo za spremembe. To so lahko starši, ki so vključeni in dejavni kot "prijatelji šole", ali člani skupnosti, ki želijo prostovoljno sodelovati pri šolskih projektih o podnebnih spremembah. Projekt jih bo navdihnil z najboljšimi praksami in nasveti, jih opremil z orodji, ki jih bodo lahko učinkovito uporabili na šoli in v lokalnem okolju.