Začnite!

Kmalu boste odkrili, da postati planetu prijazna šola, ki je prijatelj Zemlje ni težko. Začnete lahko na veliko enostavnih načinov, spodbudite kreativnost učencev in vaše delo še povežete z učnim načrtom.

Ko boste začeli z uvedbo novega programa, vam bodo na začetku lahko prišli prav ti namigi:

1. Spodbudite učence, da ustvarijo svojo vizijo planetu prijazne šole in se osredotočijo nanjo 

 • Učence navdihnite z aktivnostjo: naj si zamislijo in zapišejo, kako bi izgledala šola, ki je prijazna do Zemlje ? 
 • Ideje lahko predebatirajo v razredu, jih narišejo, napišejo ali pa, zgradijo model okolju prijaznih sprememb, ki bi jih hoteli imeti.
 • Posnamite video, kako poteka zbiranje idej, posnamite fotografije, fotografirajte njihove modele. 
 • Razmislite, kako bi lahko kasneje pri učenju uporabili tudi njihove modele.
 • Razmislite, katere ideje bi lahko uresničili. Nekatere bodo predrage, druge nerealne, nekatere pa  bodo morda izhodišče za vaš šolski, planetu prijazen projekt. Učenci bodo gotovo še bolj motivirani, ker bodo sodelovali od samega začetka. 

2. Pomagajte si z bogatim znanjem izkušenih organizacij

 • Pomagajte si s spletnimi povezavami in viri na naši spletni strani ter poiščite še druge po spletu  
 • Črpajte navdih iz drugih projektov in jih prilagodite svoji šoli in razmeram
 • Pridružite se regionalnim in nacionalnim projektom, ki bomdo pomagali okrepiti vaša prizadevanja, jih razširiti med druge šole in izmenjati najboljše prakse
 • Povejte vsem, da Smo prijatelji Zemlje! 

3. Uporabite šolske prostore za razvoj vaših Zemlji prijaznih projektov

 • Šolski prostori so lahko idealna priložnost, da otrokom pokažete, da je rastline možno gojiti tudi tedaj, ko nimate veliko prostora, v npr. okenskih škatlah in lončkih
 • Razmislite o površinah na šolskem zemljišču, ki bi jih lahko uporabili za vrtnarjenje, za rejo manjših živali ali za čebele.
 • Razmislite tudi, kje bi lahko reciklirali in kompostirali. Ali imate prostor za sajenje dreves ali vsaj za nekaj čebelam prijaznim rastlinam?
 • Razmislite, kako bi za te dejavnosti skrbeli med šolskimi počitnicami in med vikendi, in skladno s tem načrtujte, kaj boste gojili.
 • Izkoristite znanja in veščine ter stike zaposlenih in staršev na šoli, morda boste med njimi našli navdušene podpornike! 

4. Uporabite okolju prijazne podjetniške projekte za zbiranje sredstev za svoj projekt

 • Zelena znanja in spretnosti bodo v prihodnosti pomembna, zato je vaš projekt lahko idealna priložnost za učenje podjetniškega razmišljanja o financiranju projektov.
 • Obstaja možnost, da bi starši pri vas dobili za kar bi bili pripravljeni donirati? em prodali semena rastlin, ki so čebelam prijazne? Bi lahko postali odjemno mesto za zelenjavne zabojčke, ali celo o redni prodaji rastlin v šolski dvorani.
 • Učence vključite v trženje, poslovno načrtovanje in prodajo pridelkov kot učno izkušnjo ter vključite starše in širšo šolsko skupnost.

5. Vaše projekte povežite s šolskim kurikulom

 • Environmental projects can be a valuable way to deliver the curriculum through real-world learning approaches, and this will help justify why you are running them in school.
 • Consider what areas of the curriculum you could deliver through a planet-friendly school project, be creative and don’t just think about science. Maths, design and ICT can all be delivered through these activities.
 • Develop a plan to link your projects to the curriculum throughout the year, and with different age groups.
 • Projekti povezani z okoljem so lahko dragocena dopolnitev šolskemu kurikulu, saj učenci s primeri iz resničnega sveta bolje razumejo zakaj se učijo določeno snov. 
 • Razmislite, katera področja učnega načrta bi lahko obogatili s pomočjo projekta Smo prijatelji Zemlje; bodite ustvarjalni in ne razmišljajte le o naravoslovju. S temi dejavnostmi lahko izvajate tudi matematiko, umetniške vsebine in IKT.
 • Pripravite načrt, kako boste med letom svoje projekte povezali z učnim načrtom za različne starostne skupine.

6. Projekte povežite z vrednotami in pravili šole 

 • "Spoštujte pravila" in razmislite o hrani, ki jo otroci jedo v šoli - ali prihaja od lokalnih proizvajalcev?
 • Ali energijo lahko pridobivajte od bolj zelenih dobaviteljev? Zmanjšajte tudi količino plastike za enkratno uporabo.
 • Spodbujajte hojo in kolesarjenje med učenci in zaposlenimi ter poskrbite za recikliranje odpadkov
 • Poleg tega, da ponujate bolj zdrave prigrizke, razmislite tudi o prostoru, kjer bi učenci lahko sami pripravili zdrave prigrizke. Ponudite pri vašem vrtu pridelano zelenjavo. 
 • Lahko nabavite več lokalnih, sezonskih in ekoloških proizvodov
 • Starše in lokalno skupnosti obveščajte o svojem delovanju in tako tudi ostale spodbudite k sodelovanju.

7. Raziščite digitalne načine, kako boste shranjevali in beležili vaše rezultate v projektu Smo prijatelji Zemlje 

 • Vaše rezultate fotografirajte ali posnamite video. 
 • S starši in z lokalno skupnostjo lahko vzdržujete stik prek svoje spletne strani, e-pošte in družabnih medijev, tako bodo na tekočem z dogajanjem v šoli.
 • Razmislite o snemanju ali snemanju krajših posnetkov, ki jih lahko nato uporabite v razredu za pripravo novice za druge učence in starše ali kot dokumentarni zapis.
 • Na internetu se pozanimajte o dejavnostih, prijaznih do Zemlje da boste lažje promovirali svoje šolske projekte.