Vrtnarjenje z razredom

Na osnovni šoli v Krakovu so učenci od prvega do četrtega razreda skupaj z učitelji, starši in starimi starši uredili okolico šole v vrt.  V okviru šolskih dejavnosti bodo otroci pripravili načrt, kaj bodo na vrtu posadili, tj. zelenjavo, zelišča in rože. Zbirali bodo semena, pripravili sadike, pobrali pridelke in jih uporabili v kuharskih delavnicah.  Otroci bodo izkusili različne procese, povezane z vrtnarjenjem.

Kako je projekt povezan s trajnostjo in  s podnebnimi spremembami?

Med pripravljalnim delom bodo otroci spoznali raznolikost naravnega okolja. Z delom na vrtu se bodo tudi bolj zavedali narave, ki nas obdaja in tega, kako pomembno je, da človeštvo skrbi za naš planet. Človek vpliva na okolje, kar bodo otroci izkusili med tem delom.

Kdo je vključen?

The program was launched as a pilot in the 2019 / 20 school year. During this pilot, eighteen schools were selected through the recruitment process. Now the project has launched fully, there are also opportunities for parents and grandparents to be involved in the construction and care of the gardens and thus build a bond with their child or grandchild.

Kako sodelujejo udeleženci?

Vsi udeleženci sodelujejo pri pripravi šolskega ekološkega vrta in kompostnega prostora. Učenci, učitelji, starši in stari starši  pripravijo zemljo za gredice, jih zasejejo oz. zasadijo in nato vsakodnevno negujejo. Otroci se opravil naučijo od odraslih. Vrhunec dela na vrtu gotovo pobiranje pridelka - zelenjave, zelišč ter kuharske delavnice. Program vključuje šolo in lokalno skupnost, prirejajo dogodke, ki so vezani na šolski vrt. Načrtujejo medgeneracijske vrtnarske skupine ter povezovanje z lokalno skupnostjo in drugimi šolami.

Ključni koraki

  • Določite primeren prostor za vrtnarjenje ob vaši šoli.
  • Načrtujte in razmislite, kje bodo poti in gredice za gojenje
  • Pridobite podporo staršev, sodelavcev, (povabite jih k delu) ter lokalnih podjetij za pomoč pri izgradnji vrta
  • Priskrbite opremo za vrtnarjenje, kot so orodje in sadike
  • Skupaj z otroki načrtujte koledar sajenja
  • Izvedite nekaj medgeneracijskih vrtnarskih skupin ter se povežite z lokalno skupnostjo ter drugimi šolami.
  • Razmislite o kuharskih delavnicah ob koncu leta in vzgojite pridelke, ki jih lahko uporabite v kuharskih receptih.

Spletna stran

Garden with the Class

Država

Poljska

Medijske objave

*NAMIG *

'Otrokom prepustite odločanje v projektu, dovolite jim, da s sami odličijo kaj bi gojili.'