Šolsko sadje in zelenjava

Nacionalni center za podporo kmetijstvu od leta 2017 na Poljskem izvaja projekt "Šolsko sadje in zelenjava". Projekt v sodelovanju z lokalnimi kmeti in šolami spodbuja zdravo prehrano otrok in oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlečnimi izdelki. Cilj je izboljšati prehranjevalne navade otrok s povečanjem deleža sadja, zelenjave in mlečnih izdelkov v njihovi prehrani v času, ko se oblikujejo njihove prehranjevalne navade. Cilj projekta je tudi spodbujati zdravo in uravnoteženo prehrano, ki ima neposreden pozitiven vpliv na okolje, hkrati pa povečati ozaveščenost otrok in staršev o ti tematiki.

Država

Poljska

Medijske objave

* NAMIG *

'Vsak teden raziskujte drugo vrsto sadja, zelenjave ali mlečne izdelke in spremljajte njihovo pot od njive do mize.'

Kako je projekt povezan s trajnostjo in  s podnebnimi spremembami?

Projekt spodbuja izboljšanje prehranjevalnih navad otrok in staršev, kar posledično vpliva na spremembo odnosa potrošnikov do hrane. Če se bodo otroci naučili jesti več zelenjave in sadja, bo njihova prehrana usmerjena v rastlinsko pridelavo, s čimer se bo zmanjšala živalska pridelava, ki ima dokazano negativen vpliv na naše okolje.  Z učenjem o tem, kako ekološko kmetovanje podpira naravo, projekt spodbuja trajnostni razvoj in pozitivno vpliva na podnebje.

Kdo je vključen?

V programu sodelujejo pridelovalci sadja, zelenjave in mleka, učenci, učitelji in starši.

Kako sodelujejo udeleženci?

Lokalni pridelovalci sadja, zelenjave in mleka dostavljajo svoje izdelke določeni šoli skozi vse šolsko leto. Tako imajo neposreden stik z učenci - s svojimi potencialnimi potrošniki v prihodnosti. Učenci, ki so trenutni potrošniki, se udeležujejo tudi izobraževalnih izletov na kmetije, ki dostavljajo izdelke. Na teh izletih spoznajo vsakdanje življenje na kmetiji, razumejo odnos med naravo, človekovimi dejavnostmi in pridelki, ki jih ootem zaužijejo. Ti učenci bodo v prihodnosti odločali o tem, kako bo izgledala kmetijska proizvodnja in kakšen vpliv bo imela na naše okolje. Učitelji in starši prejmejo vrsto izobraževalnih gradiv o zdravi prehrani, ki vključuje recepte, ki upoštevajo letne čase in razpoložljivost lokalnih proizvodov.

Ključni koraki

  • Šole iz vse Poljske se lahko prijavijo na Nacionalni center za podporo kmetijstvu in se pridružijo projektu.
  • šola, Nacionalni center za podporo kmetijstvu in lokalni pridelovalci podpišejo pogodbo o sodelovanju za dobavo sadja in zelenjave.
  • Z začetkom novega šolskega leta sodelujoča šola prejme sadje, zelenjavo ali mlečne izdelke ob določenih dnevih v tednu.
  • Učenci so potrošniki dobavljenih proizvodov.
  • Učitelj prejme nabor izobraževalnih gradiv, ki so navdih za ure o zdravi prehrani, s katerimi učenci bolje spoznajo vpliv naše vsakodnevne prehrane, ne samo na zdravje ampak tudi na okolje.
  • Učitelji z učenci organizirajo kuharske delavnice.
  • Učitelji organizirajo ekskurzijo na kmetijo, da učencic spoznajo vsakdanje življenje na kmetiji, od koder prihaja hrana.