Projekt skupnosti Aumuhle

Kako "Izobraževanje za trajnostni razvoj" v šolah in vrtcih izgleda v praksi, odlično ponazarja primer podeželske skupnosti Aumühle (S-H). Otrokom iz osnovne šole in vrtca želijo omogočiti, da na različne načine doživljajo naravo v svoji okolici in jih motivirati za trajnostno ravnanje, ki varčuje z viri. Izkušnje iz projekta so koristne tudi za druge podeželske skupnosti. Med drugim izvajajo tudi te vsebine: uvedba "zelene učilnice", gradnja dvignjenih cvetličnih gred, cvetličnih pasov in še veliko več.

Spletna stran

Okomarkt website

Država

Nemčija

Medijske objave

* NAMIG *

'Ustvarite 'zeleno učilnico' tako da okrog šole zosadite rože in zelenjavo. Poleg tega, da je to sijajna učna priložnost, zelena območja tudi pripomorejo k boljšemu duševnemu in telesnemu počutju.'

Kako je projekt povezan s trajnostjo in  s podnebnimi spremembami?

Razna območja zasaditev (gredice, cvetlični pasovi itd.) v prostorih šole in vrtca v skupnosti Aumühle omogočajo otrokom, da se v vsakdanjem življenju srečujejo z naravo. Osrednja ideja vseh dejavnosti je: "Tisto, kar poznam imam rad, in tisto, kar imam rad, varujem." (Konrad Lorenz). Bolj ko so povezani z naravo, bolj jo spoštujejo, bolj si želijo pozitivnih okoljskih sprememb in bolj so ozaveščeni. Cilj projekta je omogočiti otrokom, potrošnikom prihodnosti, da z naravo in viri ravnajo bolj trajnostno. Poleg tega projekt tudi spodbuja biotska raznovrstnost.

Kdo je vključen? 

Osnovnošolski in vrtčevski otroci ter zlasti vzgojitelji, učitelji in ravnatelji osnovnih šol, vrtcev ter starši. Projekt koordinira Ökomarkt e.V.

Kako sodelujejo udeleženci? 

Delovno skupino sestavljajo ravnatelj, dva učitelja, ravnatelj varstvenega centra in Ökomart e.V. Skupina se sestaja vsake štiri tedne, tedaj načrtujejo potek dela, razvijajo koncepte. Učenci sodelujejo pri sajenju, pri oblikovanju visokih cvetličnih gredic, pri skrbi za pridelek, pri pobiranju in predelavi pridelka. Otroci lahko z vsemi čutili doživijo proces od sajenja do pobiranja zrelega sadja in zelenjave. Skrb za rastline in delo povečata spoštovanje otrok do doma pridelane hrane in običajno tudi veselje do uživanja sadja in zelenjave.

Ökomarkt e.V. v sodelovanju z udeleženci razvije učne vsebine - module za zasajena območja. Vsebine izvajajo v sodelovanju z vrtci in šolami,  v okviru letnega načrta. Zasajena območja tako trajno vključijo v vsakdanje šolsko življenje in hkrati pedagogom olajšajo obravnavo okoljskih vprašanj v šoli ali vrtcu. Poleg učenja praktičnega vrtnarjenja na dvignjeni cvetlični gredi so zanimive tudi druge naravne teme, npr. izdelava gnezdilnic ali hotelov za žuželke, senzorični trening s sadjem, zelenjavo in zelišči, priprava preprostih receptov in še veliko več.

Ključni koraki:

Te korake lahko izvajate na večini mestnih kmetij:

1.    Ustanovite delovno skupino, kjer bodo: ravnatelj, učitelji, vodja centra in starši - morda poiščite podporno organizacijo (v Nemčji je to npr. Ökomarkt e.V.), ki vam bo pomagala pri načrtovanju pridelave.
2.    Razvijte koncept, ki bo ustrezal vaši šoli.
3.    Pripravite prostor - nabavite material in rastline, oblikujte visoke cvetlične gredice.
4.    Zasadite in uredite cvetlične grede in robove.
5.    Ozelenite šolski okoliš (sajenje zgodaj cvetočih rastlin, postavitev habitatov za žuželke).
6.    Podpora projektu z akcijami sajenja in gojenja rastlin v okolici šole ter razvoj meritev v povezavi s šolskim vrtom.
7.    Organizirajte obiske k profesionalnim pridelovalcem in na ekološke kmetije, kjer bodo spoznali  za spoznavanje pridelavo hrane v velikem obsegu.