Projekt "Boljša oskrba"

Šolarji v Halifaxu so se odpravili v domove za starejše, kjer so se pogovarjali s stanovalci ter izvajali dejavnosti sajenja dreves in vrtnarjenja, prijaznega do divjih živali. Ta medgeneracijski pristop k učenju je otrokom omogočil, da so delili svojo skrb za planet in se hkrati učili o tradicionalnih, naravi prijaznih vrtnarskih tehnikah.

Spletna stran

Food for Life Better Care Project

Koristne povezave

Rooting and Fruiting

Država

Združeno Kraljestvo

Medijske objave

* NAMIG *

'Povežite se z lokalnim domom za ostarele in organizirajte delavnice skupnega vrtnarjenja in priprave jedi.'

Kako je projekt povezan s trajnostjo in  s podnebnimi spremembami?

V tem lokalnem vrtnarskem projektu, kjer sodelujejo starejši in otroci, so učence poučili o vrtnarjenju, ki je prijazno do divjih živali in zakaj je to boljše za planet. Otroci so povedali, kaj so se v šoli naučili o podnebnih spremembah, stanovalci doma za ostarele pa so jim posredovali svoje tradicionalne metode vrtnarjenja. Otroci so spoznali pomen čebel kot opraševalcev, kako lahko z gojenjem lastne hrane zmanjšamo prehranske kilometre in kako s kompostiranjem zmanjšamo količino zavržene hrane in emisije ogljika. 

Kako sodelujejo udeleženci?

Lokalne osnovne šole so se povezale z domom za starejše v Halifaxu. Vrtnarjenje je potekalo v okviru lokalnega projekta "Rooting and Fruiting". Otroci in stanovalci doma za ostarele so se srečevali na vrtu doma za ostarele. Sodelovali so pri številnih dejavnostih, prijaznih do divjih živali, kot so sajenje avtohtonega cvetja, ki privablja čebele, kompostiranje in sajenje sadnega drevja. Projekt je bil zelo uspešen, saj je omogočil medgeneracijsko učenje med šolarji in starejšimi stanovalci. Program Better Care je sodeloval tudi z drugimi domovi za starejše, kjer so učenci pomagali pri vzreji piščancev, vrtnerjenju in kuhanju.

Ključni koraki

1. V lokalnem domu za ostarele povprašaje ali bi jih zanimalo sodelovanje  s šolo pri medgeneracijskem projektu. Razmislite o številu in starosti otrok, ki bi sodelovali.

2. Načrtujte dejavnosti, ki bodo primerne sposobnostim učencev in starejših stanovalcev. Nekateri imajo morda težave z mobilnostjo in dostopom do določenih prostorov. Načrtujte skupaj z osebjem doma za ostarele, da bodo lahko pomagali pri pripravi in izvedbi dejavnosti.

3. Razmislite, katere spretnosti bi otroci lahko pokazali stanovalcem - morda bi lahko na tabličnem računalniku posneli kratek film, da bi stanovalcem, ki ne morejo sodelovati, pokazali, kaj se je dogajalo.

4. Priložnost izkoristite za pripovedovanje zgodb o hrani in pridelavi, kjer bi se starejši stanovalci spominjali svoje mladosti. Morda bi lahko dan popestrili s petjem ali otroškimi pesmicami.

5. Razmislite, kako bi druženje lahko nadaljevali s skupno pripravo jedi.