Podnebje je odvisno od nas!

Glavni cilj projekta je krepitev državljanske ozaveščenosti in sodelovanja pri vprašanjih glede podnebnih sprememb v šolah in lokalnih skupnostih v zahodni Bolgariji. Cilj projekta je uporaba inovativnih tehnik za vključevanje lokalnih skupnosti v reševanje vprašanj lokalnega pomena v zvezi s podnebnimi spremembami.

Spletna stran

Climate Depends on Us website

Država

Bolgarija

Medijske objave

* TOP TIP *

'Review any climate damaging practices in your school and make recommendations for change'

Kako je projekt povezan s trajnostjo in s podnebnimi spremembami?

V Bolgariji trenutno ne nagovarjajo javnosti z jasnimi in enostavnimi sporočili kako na enostaven, hiter in cenovno ugoden način v vsakdanjem življenju pozitivno vplivati na podnebje. Nujno bi bilo, da bi si prizadevali za oblikovanje miselnosti in vedenja s pozitivnim vplivom na podnebje.

Kdo je vključen? 

Projekt vključuje različne dejavnosti, ki so namenjene sodelovanju strokovnjakov iz občinskih uprav, regionalnih institucij in lokalnih skupnosti, s poudarkom na vključevanju mladih, učiteljev, študentov, kmetov, podjetij in aktivnih državljanov.

Projekt izvaja fundacija EcoCommunity v partnerstvu z okoljskim združenjem Za Zemljo in švicarskim združenjem HELVETAS. Projekt financira Bolgarsko-švicarski program sodelovanja.

Kako sodelujejo udeleženci?

Pomembna ciljna skupina so mladi, zato se je praktično delo izvajalo s šolami v sedmih občinah in štirih mestih v jugozahodni in severozahodni Bolgariji - Petrič, Blagoevgrad, Vratsa in Montana. Bistvo projekta je zavedanje, da že z majhnimi spremembami v vsakdanjem življenju vsak od nas lahko naredi veliko za podnebje. Projekt spodbuja tudi opazovanje slabih praks na terenu in ustvarjalne dejavnosti mladih za razvoj podnebju prijaznejših navad.

Ključni koraki

1. Pripravite študijo o načinu dela, rabi virov, vplivih na okolje oz. lokalnih in industrijskih praks, vključno s področji kmetijstva, gozdov, vodnih virov, ravnanja z odpadki, virov energije in porabe energije.
2. Preglejte podnebju škodljive prakse v gospodinjstvih, v industriji ter priporočila kako to spremeniti na bolje.
3. Izvedite javna srečanja z lokalnimi deležniki in ljudi seznanite kako odpraviti škodljive prakse, ki vplivajo na podnebne spremembe na lokalni ravni.
4. Izvedite natečaj za najboljše ideje, spodbudite lokalne prebivalce k razmišljanju, da bodo razumeli, da človekova dejavnost vpliva na podnebne spremembe.