Okoljsko izobraževanje z Remmondom

Remmondo ponuja široko paleto projektov okoljskega izobraževanja za šole, družine in celotno skupnost. Ponudba za šole je razdeljena na vrsto tečajev, delavnic in projektov, strukturiranih v samostojne module in namenjenih različnim starostnim skupinam. Praktično učenje, umetnost in snemanje filmov se uporabljajo na ustvarjalen način, tako da se učenci zavedajo trajnosti in v praksi udejanjajo ekološko vedenje.

Spletna stran

Remmondo

Koristne povezave

School ecology and children

Država

Italija

Medijske objave

* NAMIG *

'Pristop Remmonda, ki temelji na raziskovanju teme, praktičnih dejavnostih in pripravi poročila ali filma, s katerim lahko sporočila posredujete drugim, je odlično učno orodje, ki ga lahko uporabite v šoli.'

Kako je projekt povezan s trajnostjo in  s podnebnimi spremembami?

Projekti, delavnice, seminarji in tečaji obravnavajo številna aktualna vprašanja v zvezi s podnebnimi spremembami in okoljem - od hrane in ekologije do recikliranja in odpadkov. Remmondo učiteljem zagotavlja tehnično in praktično znanje za razumevanje okolja, ki nas obdaja, ter motivacijo in spretnosti za njegovo varovanje v prihodnosti.

Kdo je vključen?

V tem projektu sodelujejo učitelji, občine, družine in učenci. Projekte pogosto podpira tudi občina.

Kako sodelujejo udeleženci? 

Remmondo izobražuje družine, otroke in učitelje. Šolam in občinam po dostopnih cenah predlagajo projekte ali tečaje na temo okoljske trajnosti. Brošure in izobraževalno gradivo, ki se navezujejo na tečaje in projekte so stalno na voljo na posebni spletni strani, tako da lahko vsakdo ponovi usvojeno snov iz projektov in delavnic

Učno srečanje (ki traja povprečno dve uri) se začne z zelo kratko multimedijsko učno uro, polno videoposnetkov, fotografij in slik, ter predstavi ključne koncepte. Učenci bodo nato izvajali praktične dejavnosti v znanstvenih, umetniških, kulinaričnih in senzoričnih delavnicah. Izobraževanje se ujema z učnim načrtom. Ob koncu delavnice učenci odnesejo domov svoje izdelke. 

Ključni koraki:

Projekt "Šolska ekologija in otroci" na primer omogoča učencem, da opravijo naslednje korake:

1. Na znanstvenih delavnicah se uosobijo za varuhe okolja, spoznajo problematiko onesnaževanja .

2. Udeležijo se tečaja o ustvarjanju filmov s strokovnjaki s področja scenaristike, fotografije, režije in montaže.

3. Ustvarijo in izdelajo videoposnetek, ki na jasen in učinkovit način izraža, kar so se naučili med delavnicami. Vključuje sporočilo, ki ga bodo delili s skupnostjo in njihovo lastno stališče glede sveta, v katerem živijo.

4. Naučijo se, kako je lahko filmski jezik ključno učno sredstvo za poglobitev naučenega na alternativen in navdihujoč način. 

5. Ob koncu tečaja bodo vsi razredi sodelovali na internem tekmovanju z lastnim videom. Strokovna žirija bo izbrala tistega, ki bo naprej sodeloval na nacionalnem tekmovanju.