Odraščanje v naravnem rezervatu Ripa Bianca

Svetovni sklad za naravo (World Wildlife Fund) vodi tudi Center za okoljsko izobraževanje "Sergio Romagnoli" (CEA), ki spada pod  naravni rezervat Ripa Bianca iz občine Jesi v pokrajini Marke. Center CEA razvija številne projekte za šole (vodeni ogledi, izobraževalni projekti in poletni tabori); družine (delavnice, dogodki in doživetja v naravi); projekte za starejše (družabni vrtovi) in dejavnosti za ljudi s posebnimi potrebami (delavnice in prostovoljni tabori).

Spletna stran

Ripa Bianca Nature Reserve

Koristne povezave

Ripa Bianca website

Država

Italija

Medijske objave

* NAMIG *

'Spodbujajte prostoživeče živali na svojih pridelovalnih površinah, da bodo pomagale pri naravnem zatiranju škodljivcev. Npr. pikapolonice rade jedo mušice!

Kako je projekt povezan s trajnostjo in  s podnebnimi spremembami?

Januarja 2003 je bil ustanovljen 310 hektarjev velik regionalni naravni rezervat Ripa Bianca Jesi. Obsega center za okoljsko izobraževanje "Sergio Romagnoli" z učnim območjem v naravi. Rezervat prečka reka Esino, zato predstavlja eno najpomembnejših mokrišč v regiji Marke. V njem živi približno 150 vrst ptic, od katerih so nekatere regionalno in nacionalno ogrožene. 

Del rezervata je posebej namenjen izobraževanju o trajnostnem kmetijstvu in vključuje obdelovalne površine, zelenjavne vrtove, žive meje, sadovnjake, čebelnjake in ribnike. Cilj projekta je širjenje načel, povezanih z biotsko raznovrstnostjo na podeželju, za boljšo trajnostno in ekološko kmetijsko prakso. To pripomore k varovanju okolja in krajine, spodbujanju zdrave in sezonske prehrane, podpiranju lokalnega gospodarstva, ki temelji na kratkih dobavnih verigah, ter družbeni vključenosti v kmetijstvo.

Kdo je vključen?

V dejavnosti okoljskega centra je vsako leto vključenih več deset šol, na stotine učencev in družin, starejših, občanov, obiskovalcev in turistov. Rezervat izvaja projekte gojenja rastlin s starimi starši in pomaga pri zasaditvi vrtov v šolah.

Kako sodelujejo udeleženci? 

Udeleženci lako sodelujejo v letnem programu dogodkov, ki se oglašujejo na lokalni ravni. Pri dejavnostih usposabljanja za šolarje se udeležijo poldnevnega ali celodnevnega vodenega ogleda. Učenci lahko obiščejo različne habitate rezervata, opazujejo ptic iz skrivališč na jezeru ter doživijo spodbudno in pustolovsko izkušnjo. Na voljo je tudi bosonoga pot.

Dejavnosti so razdeljene po starostnih skupinah. Šole učence spodbujajo, da se udeležijo izobraževalnega tečaja - treh srečanj, kjer ima vsako drugačen pristop k izbrani temi.

Center izvaja tečaj "Trajnostna prihodnost podeželja", ki vključuje skrb za vinograd, stari sadovnjak, ekološki vrt ter kompostiranje, rejo piščancev in skrb za oljčni nasad. Tečaj izvajajo na en hektar velikem območju trajnostne ekološke pridelave, ki ga uporabljajo za prikaz tradicionalnih praks. Tu potekajo še razne delavnice, vodeni ogledi in tematske dejavnosti. Območje je namenjeno je šolam, ki se tam učijo o biotski raznovrstnosti, o okusih, odkrivajo kmetijstvo, tudi tradicionalne oblike, se učijo o pridelkih in o pomenu sezonskosti, obravnavajo dejavnosti  na vrtu. 

O svojih dejavnostih obveščajo tudi odrasle: ekološko izobraževanje, trajnostne prakse, kmetijsko-okoljske izboljšave in izobraževanje o biotski raznovrstnosti. Pomemben cilj predstavljajo tudi potrošniki: izobraževanje o vrednosti ekoloških proizvodov, izobraževanje o nakupovanju, lokalnih okusih in kratkih dobavnih verigah.

Ključni koraki:

Številni naravni rezervati ponujajo okoljsko izobraževanje za šole in ti zgledi so lahko v pomoč vaši šoli, če je locirana na takem območju. Pri sodelovanju lahko upoštevate te korake:

1. Raziščite naravne rezervate v bližini vaše šole in ugotovite, ali bi bil kateri od njih primeren za vaš obisk.

2. Razmislite o sobivanju z naravo: razpravljajte o tem, kako lahko na vašem območju ustvarite dom za prostoživeče živali - kje radi živijo vaši najljubši hrošči, metulji in živali?

3. Načrtujte nekaj dejavnosti, s katerimi boste na šolskem vrtu ponovno uredili nekaj območij za divje živali. Morda ustvarite bivališča za hrošče in čebele ter z gnezdilnicami spodbudite ptice k gnezdenju.