Očistimo svet

Očistimo svet je mednarodna kampanja, ki poteka po vsem svetu tretji konec tedna v septembru. Njen cilj je povečati ekološko ozaveščenost družbe. Na Poljskem akcija poteka pod imenom "Očistimo svet - Poljska" vsako leto od leta 1994. Nacionalni pokrovitelj in koordinator akcije na Poljskem je Fundacija Naša zemlja.

Spletna stran

Očistimo svet, Poljska

Koristne povezave

Ekologi brez meja, Očistimo Slovenijo 

Država

Poljska

Medijske objave

* NAMIG *

'Če ne najdete podobnega projekta, s katerim bi se lahko povezali na državni ravni, razmislite o lastni čistilni akciji v lokalni skupnosti.'

Kako je projekt povezan s trajnostjo in  s podnebnimi spremembami?

Projekt dviguje raven ekološke ozaveščenosti družbe, krepi občutek odgovornosti za okolje in spodbuja ljudi k ukrepanju za zaščito okolja. 

Kdo je vključen?

V akciji prostovoljno sodelujejo šolarji, skavti, člani okoljskih organizacij, zaposleni v podjetjih, mladi in odrasli.

Kako sodelujejo udeleženci?

"Očistimo svet - Poljska" spodbuja udeležence k spoštovanja okolja. Njegov cilj je spodbujati preprečevanje odmetavanja odpadkov, izobraževanje o odpadkih in uvajanje ukrepov, ki zmanjšujejo naš negativni vpliv na okolje. Od leta 1994 se tretji konec tedna v septembru skupaj z več sto tisoč prostovoljci, otroki in odraslimi - vsemi, ki jim je mar za okolje - izvajajo dejavnosti za spodbujanje zmanjševanja količine odpadkov, selektivnega zbiranja in recikliranja ter iskanja odpadkov in, če je mogoče, odstranjevanja smetnjakov. Te dejavnosti spremlja vrsta drugih dejavnosti, kot so urejanje zelenih površin, sajenje dreves, grmovnic in rož, razstave, festivali in koncerti.

Projekt "Očistimo svet - Poljska" vključuje lokalne skupnosti, ki izvajajo dejavnosti, ki lahko prinesejo resnične spremembe.  Po mnenju udeležencev je akcija dobra metoda izobraževanja in dragocen način prostovoljstva.

Ključni koraki

  • Očistimo svet je mednarodna kampanja, zato preverite, kako poteka v vaši državi.
  • Prijavite se in sodelujte.
  • Tudi če se ne boste prijavili, lahko sami izvedete podoben projekt.
  • Določite lokalno območje, ki ga je treba očistiti.
  • pridobite prostovoljce iz lokalne skupnosti za pomoč.
  • Poskrbite, da boste imeli rokavice, vrečke in drugo opremo.