Izobraževanje za Eko šole

Šola Sunbeam sodeluje v projektu RAEST (Responsible Affordable Eco-School Training), ki pomaga šolam, da postanejo ekošole,  učencem pa omogočiti, da pridobijo ustrezna znanja. Pedagogi in šole pogosto nimajo dovolj usposabljanja ali finančnih sredstev, da bi postali okolju prijazne ozaveščene organizacije. Cilj tega projekta je poiskati izvedljivo in cenovno dostopno rešitev, pri čemer sodeluje lokalna skupnost. Usposabljanje poteka s pomočjo namenskega gradiva, živih knjig, animiranih videoposnetkov, mobilne aplikacije in ilustrirane knjižice.

Spletna stran

Responsible Affordable Eco-School Training (RAEST)

Koristne povezave

Sunbeam School website

Država

Bolgarija

Medijske objave

* TOP TIPS *

'Consider planting some native trees in your school to attract native wildlife'

Kako je projekt povezan s trajnostjo in s podnebnimi spremembami? 

Projekt uvaja cenovno dostopno ekološko usposabljanje v obstoječi učni načrt v okviru predmetov STEM (naravoslovje, tehnologija, inženirstvo in matematika) v Bolgariji, Grčiji, Turčiji in Sloveniji. To bi se lahko izvajalo tudi kot obšolska dejavnost. Usposabljanje omogoča, da se današnji učenci vključijo v varovanje podnebja v prihodnosti. Učenje je zabavno, akcijsko usmerjeno in družbeno odgovorno. Mladim z njim pridobijo moč, da postanejo sprememba za trajnost, ki jo naš svet potrebuje.

Kdo je vključen? 

V projektu sodelujejo učitelji iz osnovnih šol, šolske mreže, učenci in širša skupnost.

Kako sodelujejo udeleženci?

Šola Sunbeam je sodelovala pri dejavnostih gojenja rastlin na šolskem zemljišču in v lokalni skupnosti. Otroci, starši in učitelji so se združili pri tradicionalnem opravilu - sajenju dreves, grmovnic in rož na šolskem območju. Njihovo "zeleno dvorišče" se razprostira na več kot dveh hektarjih in vključuje na desetine sadnih dreves, grmovnic in drugih rastlinskih vrst, za katere učenci z veliko ljubeznijo skrbijo. Tako se učijo ljubiti naravo, spoznavati rastline, znajo si pridelati hrano na zdrav in okolju prijazen način. Kmetujejo na biodinamičen način in z veseljem uživajo sadje in zelenjavo, ki so ju pridelali! Šola izvaja številne ekološke projekte - od pobud za zdravo prehrano do povabila čebelarjev v šolo.

Ključni koraki 

V projektu RAEST so svoje načrte uresničili na več načinov, ki jih lahko poskusite tudi pri vas:

  • poiščite cenovno dostopne ideje za ekošole - dober primer je sajenje dreves v Sunbeamu, ki ga je mogoče razširiti od enega do več dreves, odvisno od vašega prostora in proračuna
  • poiščite možnosti usposabljanja za svoje osebje in organizacijo - na spletu je na voljo veliko brezplačnega gradiva!
  • preučite, ali vam lahko pomagajo starši, prostovoljci ali nevladne organizacije - bodisi s strokovnim znanjem, brezplačnim materialom in delovno silo!