Danski festival znanosti

Danski festival znanosti je teden dni trajajoča nacionalna prireditev, ki povezuje raziskovalce z javnostjo. Organizira jo Ministrstvo za visoko šolstvo in znanost. Vsako leto je tako en teden namenjen znanstvenikom, da delijo svoje znanje na različnih dogodkih, kot so pogovori, predavanja, "znanstvene kavarne", "mestni trgi znanosti", praktični poskusi, ekskurzije, razprave, znanstvene predstave, gledališče in še veliko več. V tem tednu se zvrsti približno 300 znanstvenikov. V okviru tega dogodka pripravijo učno gradivo za vrtce in šole, ki se vsako leto osredotoča na drugo temo. Šolska tema leta 2021 je bila npr. "Podnebje na jedilniku", in se je osredotočala na trajnostno porabo hrane. 

Spletna stran

Danish Science Festival

Koristne povezave

Project videos

Država

Danska

Medijske objave

Fotografija: Søren Kjeldgaard

* NAMIG *

'Del vaših izobraževalnih znanstvenih uric naj bo tudi poraba hrane. Tao bo vidno, kako nakupovalne navade vplivajo na okolje.'

Kako je projekt povezan s trajnostjo in  s podnebnimi spremembami?

Tema "Podnebje na jedilniku" se osredotoča na vsebine, kot so proizvodnja in poraba hrane, zavržena hrana in ravnanje z odpadki. Festival poteka v tesnem sodelovanju z raziskovalci iz teh področij. Splošno javnost pomaga ozaveščati o tem, kako lahko naše nakupovalne navade in dejanja vplivajo na podnebne spremembe.

Kdo je vključen?

Šole (učitelji in učenci), raziskovalci, lokalna zainteresirana javnost in sekretariat danskega festivala znanosti (ki koordinira in promovira projekt).

Kako sodelujejo udeleženci? 

V okviru tedna danskega festivala znanosti šole sodelujejo na tekmovanju. Pri splošnih projektnih temah skupine učencev izberejo poseben problem, ki ga podrobno preučijo in razvijejo morebitno rešitev. Na enem od festivalov so opravili intervjuje z ustreznimi lokalnimi prebivalci, kot so vodje supermarketov, potrošniki. Nato so svoje rezultate predstavili pred žirijo, sestavljeno iz raziskovalcev in lokalnih zainteresiranih strani, ki so predstavljali občino, zasebno podjetje ali izobraževalno ustanovo. Dogodek je v skupnem iskanju rešitev za podnebju prijazno ravnanje s hrano povezal raziskovalce, učence in lokalne deležnike. Ker je bil dogodek javen, so o njem so poročali lokalni in nacionalni mediji in pomagali širiti idejo. Nastalo učno gradivo se lahko stalno uporablja tudi za pomoč šolam pri seznanjanju s temi vprašanji.

Ključni koraki

Eden od najbolj navduhujočih rezultatov dogodka je povezovanje raziskav in raziskovalcev, učencev in lokalnih zainteresiranih strani pri iskanju skupne rešitve: podnebju prijazne prehrane. To je mogoče doseči na več načinov, vendar je nekaj ključnih korakov: 
1.    Določite ustrezna raziskovalna vprašanja, ki jih lahko učenci preučijo v okviru šolskega projekta - to lahko storite v sodelovanju z raziskovalcem ali na podlagi učnega gradiva. 
2.    Vzpostavite stik z lokalnimi deležniki, ki bi jih morda zanimalo sodelovanje z učenci pri njihovih projektih. 
3.    Povabite lokalne zainteresirane strani in ustrezne raziskovalce, da zagotovijo povratne informacije o rezultatih učencev.