Čebelja pot in API vrtci

Mestna občina Ljubljana je leta 2015 začela izvajati turistični produkt  Čebelja pot, z različnimi vsebinami, in danes združuje 43 partnerjev. Cilj je predstaviti naravno in kulturno dediščino čebelarstva, s posebnim poudarkom na urbanem čebelarstvu. Mestna občina podpira programe, ki so usmerjeni v otroke, kot je na primer API vrtec, ki ga vodi pedagoginja in strokovnjakinja z dodatnimi znanji iz področja čebelarstva in apiterapije iz Zavoda Eneja. Vrtci imajo pogosto svoj medovit (čebelam prijazen) vrt. Prvi API vrtci so se kot pilotni projekt začeli izvajati v šolskem letu 2019/20. Pedagoški program je usklajen s pedagoškimi načeli Kurikuluma za vrtce, z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Nacionalnim inštitutom za javno zdravje.

Spletna stran

Spletna stran Čebelja pot

Koristne povezave

Ljubljana je znova čebelam najbolj prijazna občina

Od Čebelje poti v Ljubljani do mreže BeePathNet in naprej

Čebelja pot - brošura

Država

Slovenija

Medijske objave

Foto: Zavod Eneja

* NAMIG*

'Posejte medovite rastline okrog šole in privaili boste čebele.'

Kako je projekt povezan s trajnostjo in  s podnebnimi spremembami?

Čebele so nujne za življenje rastlin na Zemlji in posledično živali in ljudi. Brez čebel, ki oprašujejo rastline, bi lahko vsi v nekaj letih izumrli. Če najmlajše poučimo o vlogi čebel in o njihovem pomenu, jih bodo spoštovali in morda bo kateri od otrok v prihodnosti želel delati z njimi. Kar ni dobro za čebele, ni dobro tudi za planet - z učenjem o čebelah se otroci učijo tudi o trajnosti in o tem, kaj je najboljše za planet.

Kdo je vključen?

V projektu sodelujejo otroci in pedagogi iz vrtcev in šol, apiterapevtka in strokovna vodja API pedagoških programov iz Zavodu za razvoj empatije in ustvarjalnosti Eneja, občani in različne ustanove ob Čebelji poti (restavracije, hoteli in organizacije s čebeljimi panji), Čebelarska zveza Slovenije in lokalni čebelarji.

Kako sodelujejo udeleženci?

Čebelja pot je gibanje 43 partnerjev v Mestni občini Ljubljana, ki svoje izdelke vsako leto predstavijo na posebnem Medenem dnevu. Na Čebelji poti so čebelji panji na različnih postojankah: na strehah, v parkih in na Ljubljanskem gradu. Ena od postajališč je v Slovenskem etnografskem muzeju, ki hrani stare čebelarske pripomočke in druge predmete, druga pa v mestnem čebelnjaku v Univerzitetnem botaničnem vrtu. Na nekaterih postajališčih potekajo izobraževalne dejavnosti za vrtce, šole in meščane.

Partnerji Čebelje poti izvajajo različne dejavnosti:

1. Pomoč čebelam - spodbuja sajenje medovitih (čebelam prijaznih) rož

2. sodelujejo v mednarodnih projektih URBACTIII "BeePathNet" in BeePathNetReloaded z devetimi evropskimi mesti, ki želijo prenesti to dobro prakso in razviti urbano čebelarstvo.

3. API vrtci omogočajo otrokom redne pedagoške dejavnosti, posvečene čebelam, enkrat na teden. Teme vključujejo slovensko čebelo, čebelje pridelke, življenjski cikel čebele, biotsko raznovrstnost in varstvo okolja, zdrav način življenja in vrtnarjenje. Otroci se naučijo, kako se obnašati v bližini čebelnjakov in kako ostati varni. Program API vrtca je prilagojen otrokovi starosti, glavni metodi pa sta igra in raziskovanje. Temelji na čutnih izkušnjah in na aktivnem sodelovanju otrok. Program je tudi priložnost za strokovno in osebno rast pedagogov.

4. Na svojem vrtu z medovitimi rastlinami otroci gradijo hotele za divje čebele, morda tudi gnezda divjih čebel, ki gnezdijo na tleh. Otroci odkrivajo, kako so zgrajene in spoznavajo njihov življenjski prostor in biologijo. Zavod Eneja izvaja strokovne izobraževalne programe za pedagoge API vrtcev, predava na mednarodnih konferencah o čebelarstvu, apiterapiji in pedagoških dejavnostih.

Ključni koraki

Želite izvedeti več o življenju čebel in o medovitih vrtovih? Tu je nekaj idej, kako lahko v šoli ustvarite svojo čebeljo pot:

1. Ali imate ob šoli ali vrtcu prostor, kjer bi lahko postavili medoviti vrt? 
2. Pozanimajte se, kako naj izgleda vrt - za nasvet povprašajte strokovnjaka iz lokalnega čebelarskega društva.
3. Ali imate ljudi, ki bi zanj skrbeli? K sodelovanju povabite starše in šolsko skupnost.
4. Kje boste dobili rastline in material za vrt? Razmislite, kako bi lahko zbrali nekaj denarja ali opreme.
5. Razmislite kje bi lahko postavili hotel za čebele na vašem vrtu.
6. Ali veste, katere živali vse lahko opazujete na vašem vrtu? Lahko zasnujete tečaj, kjer bi otroci skrbeli za vrt in se naučili več o živalih, ki ga obiskujejo, vključno s čebelami. Kdo bi bil lahko mentor takega tečaja?
7. S čebelarjem ali apiterapevtom lahko raziščete čebelje pridelke in spoznate njihove koristi. 
8. Raziščite, kako so čebelji pridelki povezani s kulturo vašega naroda. Katere čebelje pridelke imate? Kako se v vašem kraju vidi povezave med čebelo in človekom (čebelnjaki, trgovine s čebeljimi izdelki, čebelarski muzeji, pomembne osebe, povezane s čebelami)? 
9. Kontaktirajte čebelarje in čebelarska združenja in se pozanimajte ali jih lahko obiščete ter si ogledate, kako čebele živijo in kako izdelujejo vse izdelke.
10. Vprašajte čebelarsko društvo ali lahko postavi opazovalni čebelnjak s stekleno steno, ki bi ga lahko obiskalo več šol in vrtcev. 
11. Predstavite svoje delo javnosti in staršem - morda boste pritegnili nekaj novih otrok in mentorjev. Ne pozabite povabiti tudi novinarjev.