Akcija proti podnebnim spremembam

Projekt ponuja program, kjer se učitelji  izobražujejo o podnebnih ukrepih in energetski učinkovitosti v šolah. Cilj programa je učitelje in učence naučiti primernega ravnanja in tako zmanjšati emisije toplogrednih plinov, v času trajanja projekta in po njem. Projekt ima dva modula za usposabljanje učiteljev: enega v Berlinu in enega v Bolgariji. Programa usposabljanja vključuje izobraževalno gradivo, terensko delo, raziskovalna orodja in metodologijo.

Website

Climate Action project website

Country

Bolgarija

Media

* TOP TIP *

'Work with staff and pupils to develop a plan identifying how your school can be more energy efficient'

Kako je projekt povezan s trajnostjo in s podnebnimi spremembami? 

Projekt pomaga šolam pri vključevanju vprašanj podnebnih sprememb v izobraževalni sistem. Pedagogom imajo na voljo podporo in izobraževalno gradivo o nizko ogljičnem gospodarstvu, ki učinkovito izkorišča vire in je odporno na podnebne spremembe. Podnebne spremembe niso samostojna tema v učnem načrtu in to pomaga reševati obstoječi projekt, hkrati pa si prizadeva spremeniti vedenje učencev in pedagogov v smeri nizke porabe energije.

Kdo je vključen? 

Sodelujejo učitelji, vodje usposabljanja in učenci. Za učinkovito izvajanje pa sta potrebna stalen dialog in usklajevanje z vsemi. Projektni partnerji so: Nacionalni sklad Eco Trust, Bolgarija; Neodvisni inštitut za okoljska vprašanja, Berlin; Ministrstvo za izobraževanje in znanost, Bolgarija.

Kako sodelujejo udeleženci?

1. Usposabljanje trenerjev - usposabljanje o podnebnih politikah in posebnostih podnebnih sprememb v Bolgariji;

2. Razvoj osnutkov izobraževalnih gradiv za izvenšolske dejavnosti, ki jih bodo pripravili učitelji trenerji (priročniki za učitelje in gradiva za učence) za vrtce in osnovne šole (za peti do sedmi razred).

3. Terensko delo - izvajanje programa na šolah, kjer vsak učitelj izvaja projekt pod nadzorom profesorjev.

4. Predstavitve lokalnim oblastem s šestimi delavnicami za izmenjavo izkušenj in prispevanje k gradivu;

5. Obveščanje javnosti - medijski dogodki in objave na spletnih straneh partnerjev. 

Ključni koraki:

Projekt spodbuja šole, da razmislijo o tem, kako lahko izboljšajo svoje stavbe in svoje obnašanje, da bi se spoprijele s podnebnimi spremembami. Pri tem lahko vse šole upoštevajo nekaj ključnih korakov:

Skupaj z osebjem in učenci pripravite načrt, s katerim bo šola postala energetsko učinkovitejša. Oblikujte plakate in znake, ki bodo ljudi opozarjali, naj spremenijo svoje vedenje, da bodo na primer bolj prijazni do podnebja:

1. Zmanjšajte ogrevanje - že samo znižanje temperature za stopinjo ali dve lahko prihrani veliko fosilnih goriv in toplogrednih plinov.

2. Izklopite luči in električne naprave, ko jih ne uporabljate, in tako prihranite pri porabi energije.

3. Preklopite na oskrbo z obnovljivo energijo, da zmanjšate odvisnost od fosilnih goriv

4. Spodbujajte učence in zaposlene, da na delo hodijo peš in s kolesom, če je potrebno zagotovite pripomočke, ki to podpirajo

5. Razmišljajte širše - ali lahko izvedete spremembe na stavbah, ki bi pomagale zmanjšati ogljični odtis, npr. izolacija, dvojno zasteklitev in sončnimi kolektorji?